Aquest lloc web utilitza "cookies" pròpies i de tercers per oferir-te un millor servei, en navegar-hi n'acceptes l'ús. Més info x

Per donar compliment al disposat a la normativa aplicable en matèria de serveis de societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s’indiquen les dades d’informació general d’aquest lloc web:

Titular: KoobinEvent S.L.
Domicili Social: Pic de Peguera 11, Parc Cientific i Tecnològic UdG. Ed. Centre d’Empreses. 17003 Girona.
Telèfon: (+34) 972 183 393.
Correu electrònic: info@koobin.com.
Dades Registrals: Registre Mercantil de Girona, Volum 2782, Foli 172, Fulla GI 50281, Inscripció 1
CIF: ES B55075022

 1. Condicions d’ús
  Les presents condicions regulen l’ús del lloc web on es facilita al públic informació relativa als serveis de KoobinEvent S.L.. Li demanem que llegeixi detingudament la informació que li facilitem. El fet d’accedir a aquest lloc web i utilitzar els materials continguts en ell implica que vostè ha llegit i accepta, sense cap reserva, aquestes condicions. KoobinEvent S.L. es reserva el dret de denegar, suspendre, interrompre o cancel·lar l’accés o la utilització, total o parcialment, d’aquest lloc web a aquells usuaris o visitants que incompleixin qualsevol de les condicions previstes en aquest Avís Legal.
  Aquest lloc web conté materials, com articles, estudis, descripció de projectes, preparats per KoobinEvent S.L. amb finalitats únicament informatives. KoobinEvent S.L. l’informa que aquests materials poden ser modificats, desenvolupats o actualitzats en qualsevol moment sense notificació prèvia.
   
 2. Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial
  © KoobinEvent S.L. Tots els drets reservats.

  La totalitat del contingut d’aquesta web, entenent per contingut a títol merament enunciatiu, textos, imatges, fitxers, fotografies, logotips, gràfics, marques, icones, combinacions de colors, o qualsevol altre element, la seva estructura i disseny, la selecció i forma de presentació dels materials inclosos a la mateixa, i el software, links i d’altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font necessaris pel seu funcionament, accés i utilització, estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual, titularitat de KoobinEvent S.L. o de tercers, sense que puguin entendre’s cedits els drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari pel correcte ús del lloc web.
  En particular, queden prohibides la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic i en general qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquest lloc web, així com del seu disseny i la selecció i forma de presentació dels materials inclosos a la mateixa. Aquests actes d’explotació només podran ser realitzats amb l’autorització expressa de KoobinEvent S.L. i sempre que es faci referència a la titularitat de KoobinEvent S.L. dels indicats drets de propietat intel·lectual i industrial.
  Queda així mateix prohibit descompilar, desassemblar, realitzar enginyeria inversa, subllicenciar o transmetre de qualsevol manera, traduir o realitzar obres derivades dels programes d’ordinador necessaris pel funcionament, accés i utilització d’aquest lloc web i dels serveis en ell continguts, així com realizar, respecte a tot o part de tals programes, qualsevol dels actes d’explotació descrits al parràgraf anterior. L’usuari del lloc web haurà d’absternir-se en tot cas de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu o sistema de seguretat que puguin estar instal·lats pel mateix.
  Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de KoobinEvent S.L. o de tercers, sense que pugui entendre’s que l’accés al lloc web atribueix cap dret sobre les citades marques, noms cmoercials i/o signes distintius.
   
 3.  Hipervincles
  Els hipervincles o links que conté aquest lloc web poden conduir l’usuari a altres llocs i pàgines web gestionats per tercers, sobre les que KoobinEvent S.L. no exerceix cap tipus de control. KoobinEvent S.L. no respon ni dels continguts ni de l’estat de tals llocs i pàgines web, i l’accés a les mateixes a través d’aquest lloc web tampoc implica que KoobinEvent S.L. recomani o aprovi els seus continguts.
   
 4. Modificacions
  Amb l’objectiu de millorar el lloc web, KoobinEvent S.L. es reserva el dret, en qualsevol moment i sense prèvia notificació, a modificar, amplicar o suspendre temporalment la presentació, configuració, especificacions tècniques i serveis del lloc web, de forma unilateral.
  Asimismo se reserva el derecho de modificar en cualquier momento las presentes condiciones de uso así como cualesquiera otras condiciones particulares.
   
 5. Exclusió de responsabilitat
  Qui utilitzi aquest lloc web ho fa pel seu propi compte i risc. KoobinEvent S.L. , els seus socis, col·laboradors, empleats i representants no es responsabilitzen dels errors o omissions derivats dels continguts d’aquest lloc web o d’altres continguts als que es pugui accedir a través de la mateixa. KoobinEvent S.L. , els seus socis, col·laboradors, empleats i representants tampoc podran ser considerats responsables per qualsevol dany derivat de la utilització d’aquest web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en ella es facilita.
  La informació d’aquest lloc web es proporciona sense garantia de cap classe, ni explícita ni implícita, i podrà canviar-se o actualitzar-se sense previ avís.
  KoobinEvent S.L. no garanteix l’absència de virus, cucs o d’altres elements informàtics lesius que puguin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, als documents electrònics o als fitxers de l’usuari d’aquest web. En conseqüència, KoobinEvent S.L. no respon pels danys i perjudicis que tals elements puguin ocasionar a l’usuari o a tercers. Així mateix no es responsabilitza ni garanteix la disponibilitat ni continuïtat en l’accés a aquest lloc web o que el mateix estigui lliure d’errors, corresponent a l’usuari del lloc web, en qualsevol cas, l’obligació de disposar d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius o lesius.

  L’usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que KoobinEvent S.L. pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevold e les obligacions a les que queda sotmès per les presents condicions. L’usuari és conscient i accepta voluntàriament que l’ús de qualsevol contingut d’aquest lloc web es dóna, en qualsevol cas, sota la seva única i exclusiva responsabilitat.
   
 6. Política de Privacitat
  KoobinEvent S.L. està compromesa amb la protecció i seguretat de les dades de caràcter personal que els usuaris o visitants d’aquest lloc web ens puguin facilitar. Aquesta Política de Privacitat té per objectiu informar als usuaris i visitants del nostre lloc web de tot el relatiu a la recollida i tractament de les seves dades personals per KoobinEvent S.L.

  KoobinEvent S.L. es reserva el dret a modificar i/o actualitzar aquesta política de forma periòdica, amb la finalitat d’adaptar-la a la legislació aplicable a cada moment, així com a les pràctiques legítimes de KoobinEvent S.L. En tot cas, el contingut de la nova política serà publicada al lloc web i estarà disponible permanentment pels usuaris i visitants del mateix. Es recomana als usuaris i visitants que llegeixin i consultin aquesta Política de Privacitat cada vegada que accedeixin a aquest lloc web.

  Com recull KoobinEvent S.L. les dades personals?
  KoobinEvent S.L. recull la informació de l’usuari o visitant d’aquest lloc web en diferents moments:
  En el moment de la seva inscripció com a usuari registrat, mitjançant l’emplenament per la seva part d’un o més formularis electrònics habilitats a l’efecte en aquest lloc web. Aquesta identificació permetrà posteriorment a l’usuari registrat accedir o utilitzar determinats continguts o serveis oferts en aquest lloc web.
  Durant la navegació pel lloc web, mitjançant el registre de la seva direcció IP.
  Quan l’usuari o visitant es comunica amb KoobinEvent S.L. mitjançant l’enviament d’un e-mail.

  Per a què s’utilitzen les dades personals?
  Formularis de recollida de dades
  A cadascun dels formularis en els que es recullen dades de caràcter personal, l’usuari rebrà informació detallada sobre el tractament de les seves dades, la seva finalitat, els possibles destinataris de la informació, el caràcter obligatori o facultatiu de les seves respostes a les preguntes que li siguin plantejades i, en general, de totes les mencions requerides per la legislació aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Els camps marcats amb un asterisc (*) al formulari de registre a emplenar per l’usuari són necessaris i obligatoris per atendre la seva petició, essent voluntaria la inclusió de dades en els camps restants. La negativa de l’usuari a facilitar la informació requerida en els camps obligatoris facultarà KoobinEvent S.L. a no atendre la petició.
  Direccions IP. Des del moment en que l’usuari accedeix al nostre lloc web, la seva direcció d’INternet podria quedar registrada a les nostres màquines en forma de fitxers LOG (històrics). En conseqüència, l’usuari deixa rastre de la direcció IP que a cada sessió li hagi assignat el seu proveïdor d’accés, de tal forma que cada petició, consulta, visita o trucada a un element d’un lloc web podria quedar registrada. No obstant l’anterior, els fitxers LOG són anònims (de tal forma que no identifiquen el nom i cognoms de l’usuari) i s’utilitzaran únicament per finalitats internes com la realització d’estadístiques, per dur un control dels accessos al lloc web.
  Enviament d’un correu electrònic
  Les dades personals (incloent sense caràcter limitatiu la seva direcció de correu electrònic) que l’usuari o visitant d’aquest lloc web ens faciliti mitjançant l’enviament d’un correu electrònic, seran incorporades a un fitxer del qual n’és titular i responsable KoobinEvent S.L. , amb l’objectiu d’atendre la seva petició, així com per enviar-li informació de contingut comercial o promocional sobre productes, serveis, notícies o esdeveniments relacionats amb KoobinEvent S.L. , per qualsevol mitjà inclòs el correu electrònic. No obstant l’anterior, aquest consentiment té el caràcter de revocable, pel qual si l’usuari no desitja que el tractament de les seves dades es realitzi amb la finalitat indicada, o desitja exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, haurà de dirigir-se per escrit a KoobinEvent S.L. , Departament d’Administració, adjuntat fotocòpia del seu DNI o document d’identificació equivalent, a KoobinEvent S.L. , Emili Grahit 91, Parc Cientific i Tecnològic UdG. Ed. Narcís Monturiol. 17003 Girona.

  Com he d’actualitzar les meves dades personals?
  L’usuari garanteix que les dades personals facilitades a KoobinEvent S.L. a través d’aquest lloc web, bé mitjançant l’emplenament del corresponent formulari o bé mitjançant l’enviament d’un correu electrònic, són vertaderes, correctes, actuals i completes, i es fa responsable de comunicar a KoobinEvent S.L. qualsevol modificació o actualització de les mateixes. Per a fer-ho, hauran de comunicar per escrit a KoobinEvent S.L. qualsevol modificació o actualització de les seves dades, enviant una carta, adjuntant fotocòpia del seu DNI o document d’identificació equivalent, a KoobinEvent S.L. , Emili Grahit 91, Parc Cientific i Tecnològic UdG. Ed. Narcís Monturiol. 17003 Girona.

  Què succeeix si facilito a KoobinEvent S.L. dades de terceres persones?
  En el supòsit que l’usuari inclogui, bé al formulari electrònic corresponent o bé mitjançant l’enviament d’un correu electrònic, dades de caràcter personal referents a persones físiques diferents de l’usuari, aquest haurà, amb caràcter previ a la inclusió o comunicació de les seves dades a KoobinEvent S.L., informar a tals persones sobre el contingut d’aquesta Política de Privacitat. L’usuari garanteix que ha obtingut el consentiment previ d’aquestes terceres persones per la comunicació de les seves dades personals a KoobinEvent S.L..

  Quan es considera que he autoritzat a KoobinEvent S.L. per al tractament de les meves dades?
  Des del moment en que ens envies les teves dades personals, mitjançant l’emplenament dels formularis electrònics o mitjançant l’enviament d’un e-mail, ens autoritzes expressament a tractar les teves dades personals, amb les finalitats descrites a peu de cada formulari i/o en aquesta Política de Privacitat.
  Igualment, l’accés o la utilització d’aquest lloc web implicarà l’acceptació íntegra d’aquesta Política de Privacidad per l’usuari o visitant, així com el seu consentiment i autorització per a la recollida, tractament i comunicació de les seves dades personals amb les finalitats descrites a aquesta Política de Privacitat.
   
 7. Comunicació d’activitats de caràcter il·lícit o inadequat
  En el cas de que qualsevol usuari del lloc web tingui coneixement de que els hipervincles remeten a pàgines amb continguts o serveis il·lícits, nocius, denigrants, violents o contraris a la moral podrà posar-se en contacte amb KoobinEvent S.L. indicant els següents extrems:
  Dades personals del comunicant: nom, direcció, número de telèfon i direcció de correu electrònic;
  Descripció dels fets que revelen el caràcter il·lícit o inadequat de l’hipervincle;
  En el supòsit de violació de drets, tals com els de propietat intel·lectual i industrial, les dades personals del titular del dret infringit quan sigui una persona diferent que el comunicant. Així mateix haurà d’aportar el títol que acrediti la legitimació del titular dels drets i, si escau, el de representació per actuar per compte del titular quan sigui una persona diferent del comunicant. La recepció per part de KoobinEvent S.L. de la comunicació prevista en aquesta clàusula no suposarà, segons el disposat a la normativa relativa a serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, el coneixement efectiu de les activitats i/o continguts indicats pel comunicant.
   
 8. Legislació
  Les presents condicions d’ús regeixen en tots i cadascun dels seus extrems per la legislació espanyola.